Bibliotekar naše škole   

                Program rada bibliotekara:

 • Izrada godišnjeg programa rada bibliotekara, i učešće u izradi godišnjeg programa rada škole,

 • Saradnja sa nastavnicima i rad na blagovremenom informisanju nastavnika i stručnih saradnika o novim naslovima, časopisima, stručnoj literaturi i sl.u biblioteci,

 • Rad sa učenicima, saradnja sa roditeljima,

 • Poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga, opravka oštećenih i izdvajanje neupotrebljivih knjiga,

 • Evidentiranje i klasifikacija tek nabavljenjih knjiga;

 • Nabavka i distribucija dječije štampe,

 • Prvačići prvi put u biblioteci-upoznavanje;

 • Časovi lektire u biblioteci;

 • Permanentno stručno usavršavanje.

 • Obuka na bibliotečkom programu FACIT Biblioteka v2,0, na čijoj će se implementaciji postepeno raditi u biblioteci u toku školske godine;

 • Rad sa učenicima: izdavanje i preuzimanje knjiga, razduživanje i otklanjanje eventualnih oštećenja;

 • Saradnja sa izdavačkim kućama, odabir novih naslova, stručno evidentiranje i klasifikacija nabavljenih knjiga, kao i blagovremeno informisanje nastavnika o tek pristigloj literaturi,

 • Rad sa učenicima na popularisanju knjige i na području korištenja knjige,

 • Časovi lektire u biblioteci,

 • Oktobar-Mjesec knjige-, posjeta izložbi knjiga, postavljanje panoa i naše izložbe vezane za tu manifestaciju, kao i susret sa nekim od dječijih pisaca u okviru književne večeri u našoj biblioteci,

 • Saradnja sa drugim bibliotekama, organizovanje posjeta i primanje gostiju iz drugih biblioteka,

 • Permanentno stručno usavršavanje.

 

   UPRAVAHOME

 

 

 

Copyright©2009 All rights reserved